30 maja, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Polska zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości UE o uchylenie trzech unijnych polityk klimatycznych

Polska zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości UE o uchylenie trzech unijnych polityk klimatycznych

Polski rząd złożył skargi prawne przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej, utrzymując, że trzy polityki klimatyczne UE zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu i nie chronią dobrostanu obywateli.

Warszawa zwróciła się do najwyższego sądu UE – Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z siedzibą w Luksemburgu – o uchylenie trzech polityk, w tym przełomowego dla bloku wycofywania silników spalinowych.

Reklama

Ogłoszone w czerwcu przez minister klimatu Annę Moskwę rozwiązania prawne, a wprowadzone 17 lipca, Komisja Europejska opublikowała w poniedziałek.

Unijny zakaz sprzedaży nowych samochodów emitujących CO2 od 2035 r. stanowi poważne obciążenie dla ubogich członków społeczeństwa i „powoduje poważne negatywne konsekwencje dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, wykluczenie społeczne, wykluczenie biednych osób z transportu. oraz zwiększoną nierówność między obywateli pod względem jakości życia”.

Drugie wyzwanie głosi, że roczne cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych wyznaczane przez UE dla Polski zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu kraju.

Ostatnie wyzwanie wiąże się z tzw. równowagą stabilności rynku UE, która ma na celu rozwiązanie problemu nadwyżki płatności za emisję w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji. Warszawa twierdzi, że mogłaby zmniejszyć miejsca pracy w górnictwie, które doprowadziły do ​​„większych nierówności społecznych i większego wykluczenia społecznego między państwami członkowskimi”.

Polska, choć ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju, uważa, że ​​polityka przyjęta bez jednomyślnego poparcia Rady reprezentującej 27 państw członkowskich UE, narusza traktaty UE.

UE reklamuje się jako światowy lider w procesie przechodzenia na gospodarkę neutralną dla klimatu.

Jednak podczas gdy potencjał Polski w zakresie energii odnawialnej rośnie, kraj pozyskuje 70% energii z węgla. Bardziej rygorystyczne przepisy UE, które wejdą w życie w 2025 r., ograniczą finansowanie państwowe, jakie Warszawa może zapewnić swoim elektrowniom węglowym.