25 lutego, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Polska wprowadza nowe zmiany w prawie dotyczącym cudzoziemców w związku z napływem

Polska wprowadza nowe zmiany w prawie dotyczącym cudzoziemców w związku z napływem

Władze w Polsce zastosowały nowe zmiany w ustawie o cudzoziemcach związane z powrotem cudzoziemców przebywających nielegalnie w krajach UE do ich krajów macierzystych, a także uproszczenie procesu wydawania polskich dokumentów podróży do krajów międzynarodowych.

SchengenVisaInfo.com informuje, że ustawa z 9 marca, która zawiera kilka poprawek do opublikowanej 23 marca ustawy o cudzoziemcach, wejdzie w życie 7 kwietnia.

Jednak, jak donosi Bravo. pl, niektóre regulacje wejdą w życie później.

Przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i uchwalona przez Sejm ustawa m.in. dostosowuje ustawodawstwo krajowe do unijnych zmian w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), które weszły w życie 17 marca.

Głównym celem było uregulowanie procesu nielegalnej repatriacji obywateli państw trzecich przebywających w krajach strefy Schengen do ich krajów macierzystych oraz zaostrzenie kontroli granicznych.

Ustawa obejmuje również zmiany w zakresie krajowego rejestru spraw dotyczących zezwoleń pobytowych wydanych ze względów humanitarnych i zgód na pobyt tolerowany, zobowiązań do powrotu, wydalenia obywateli UE i członków ich rodzin z Polski, a także relokacji. Dla innych krajów.

Ponadto wprowadza także możliwość wydania cudzoziemcowi polskiego dokumentu podróży w nowy tymczasowy i uproszczony sposób.

W październiku ubiegłego roku rząd tego kraju zapowiedział, że przygotowuje nowe zmiany w ustawie o cudzoziemcach, które miałyby obejmować m.in. zmiany w systemie Schengen i ułatwienie przetwarzania informacji.

W oświadczeniu władze w Polsce poinformowały, że zmianie ulegną również niektóre przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Po nowych zmianach ZUS będzie przekazywać dane o płatnikach i cudzoziemcach do Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy.

„Rozporządzenie 2018/1860 – ustanawiające nowy system wymiany między państwami członkowskimi korzystającymi z Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) na podstawie rozporządzenia 2018/1861 – informacji o decyzjach nakazujących powrót nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich.” Raport odnotował.

Władze w Polsce borykają się z napływem cudzoziemców, którzy nadal próbują nielegalnie przekraczać granice, aby dotrzeć do kraju.

READ  Polski gigant wieprzowy Cobardo zamierza kupić lokalną firmę Albo

W poprzednim raporcie SchengenVisaInfo.com zauważono, że na wschodniej granicy UE, która obejmuje Polskę i Białoruś, rośnie liczba migrantów korzystających z tych dwóch terytoriów jako krajów tranzytowych w celu podróży do krajów Europy Zachodniej.

Wzrost liczby osób próbujących nielegalnie przedostać się do Polski skłonił władze tego kraju do zaostrzenia zasad wjazdu i zaostrzenia kontroli granicznych.