24 września, 2023

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Odkrycie nowego typu jądra atomowego

Odkrycie nowego typu jądra atomowego

Naukowcy z Laboratorium Akceleratorów Uniwersytetu Jyväskylä w Finlandii dokonali przełomowego odkrycia nowego jądra atomowego, 190-Astatyny, który jest obecnie najlżejszym znanym izotopem rzadkiego, szybko rozkładającego się pierwiastka, jakim jest astat. Urzeczywistnienie powstania tego nowego izotopu było możliwe dzięki fuzji cząstek wiązki 84Sr z docelowymi atomami srebra. Izotop został następnie określony wśród produktów syntezy jądrowej za pomocą detektorów separatora odrzutu RITU.

W niezwykłym odkryciu naukowym naukowcy odkryli najlżejszy i najszybciej rozkładający się izotop rzadkiego pierwiastka, astatyny. Odkryta przez absolwentkę studiów magisterskich Hennę Kokkonen w ramach jej pracy magisterskiej, 190-Astatine dostarczyła ważnych informacji na temat struktury jąder atomowych i znanych granic materii.

W eksperymencie przeprowadzonym w Laboratorium Akceleratorów Uniwersytetu Jyväskylä w Finlandii udało się wyprodukować nieznane wcześniej jądro atomowe, 190-Astat, składające się z 85 protonów i 105 neutronów. Jądro jest najlżejszym izotopem odkrytym do tej pory.

Astat jest szybko hydrolizowany i dlatego jest pierwiastkiem rzadkim. Szacuje się, że w skorupie ziemskiej znajduje się nie więcej niż jedna łyżka stołowa astatyny. Eksperyment przeprowadzony w Laboratorium Akceleratorów Uniwersytetu Jyväskylä w Finlandii z powodzeniem wytworzył nieznane wcześniej jądro atomowe, 190-Astat. Nowy izotop powstał w wyniku fuzji cząstek wiązki 84Sr i docelowych atomów srebra. Wykrywanie izotopów między produktami przeprowadzono przy użyciu detektorów separatora zwrotnego RITU.

Henna Kokonen

Doktorantka Hanna Kokkonen z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jyväskylä. Źródło: Henna Kokonen i Kali Oranen

Nowe jądro emituje cząstki alfa

Nowe jądra rozpadają się poprzez rozpad alfa w kierunku bardziej stabilnych izotopów. Rozpad alfa jest powszechnym trybem rozpadu ciężkich jąder.

„Badania nowych jąder są ważne dla zrozumienia struktury jąder atomowych i znanych granic materii” – mówi doktorantka Hina Kokonen z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jyväskylä.

Opracowanie jest częścią mojej pracy magisterskiej

Nowego odkrycia dokonała Henna Kokkonen, która niedawno ukończyła studia z tytułem magistra. Badanie było częścią pracy magisterskiej. Nierzadko zdarza się, że wyniki pracy magisterskiej są publikowane w recenzowanym czasopiśmie, np. ocena fizyczna cnie mówiąc już o tym, że zgłasza nowego partnera.

„W mojej pracy doktorskiej przeanalizowałem dane eksperymentalne, wśród których znaleziono nowy izotop. W trakcie pracy doktorskiej i stażu letniego poznałem pracę Zespołu Spektroskopii Jądrowej. Teraz bardzo się cieszę, że mogę pracować w zespole dla mojego doktorat.”

Henna Kokkonen przeprowadziła się pięć lat temu do Jyväskylä z Juva w południowo-wschodniej Finlandii, aby studiować fizykę, a obecnie kontynuuje studia jako doktorantka w Laboratorium Akceleratora Uniwersytetu Jyväskylä.

Odniesienie: „Właściwości nowego zdegenerowanego izotopu α 190W „H. Koukonen, K. Oranien, J. Ousetalo, S. Eikodt, T. Grahn, PT Greenlees, P. Jones, R. Jolin, S. Gutinen, M. Lino, AP Libanen, M. Nieman, J. Bakarinen, P. Raquela, J. Sarin, C. Sholey, J. Sory i M. Finhart, 20 czerwca 2023 r., Dostępne tutaj. ocena fizyczna c.
DOI: 10.1103/PhysRevC.107.064312

READ  DNA ujawnia największe w historii ludzkie drzewo genealogiczne, datowane na 100 000 lat