19 czerwca, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Nowa sieć kolejowa w Polsce pomoże w budowie połączeń transportowych w Europie Środkowo-Wschodniej

Nowa sieć kolejowa w Polsce pomoże w budowie połączeń transportowych w Europie Środkowo-Wschodniej

Regulacje kolejowe odgrywają coraz ważniejszą rolę w tworzeniu przyszłych zrównoważonych europejskich systemów transportowych.

Między innymi powstające w Polsce nowe lotnisko Centralny Port Komunikacyjny (CPK) jest strategiczną inwestycją w infrastrukturę, obejmującą budowę około 2000 km nowych linii kolei dużych prędkości oraz kilka projektów horyzontalnych, donosi SchengenVisaInfo.com.

Według niedawnego raportu CPK, stworzą szybkie i sprawne podróże bez międzylądowań między głównymi miastami w Polsce, jednocześnie poprawiając łączność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

Jednocześnie CPK zapewni znaczący wzrost możliwości transportu towarowego w regionie, odgrywając decydującą rolę w promowaniu łączności i wzrostu gospodarczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Inne kraje regionu CEE również znajdują się na różnych etapach podobnych mega projektów infrastruktury kolejowej. Należą do nich projekt kolei dużych prędkości Rail Baltica realizowany wspólnie przez Estonię, Łotwę i Litwę, czeski projekt KDP oraz projekt kolei dużych prędkości Wyszehrad 4 (V4 HSR) łączący Warszawę, Pragę, Bratysławę i Budapeszt z Bukaresztem.

„Wraz z inicjatywami regionalnymi, takimi jak Rail Baltica, czeski projekt KDP i projekt kolei dużych prędkości V-4, CPK zapewni nową, gęstą i interoperacyjną sieć transportową w całym regionie” Zwrócił na to uwagę Komunikasijni Mikołaj Wilde, prezes Centralnego Portu.

W oparciu o te wszystkie projekty można stworzyć możliwość współpracy i integracji europejskich systemów transportowych, co wzmacnia powiązania infrastrukturalne między Unią Europejską a krajami regionu Trójmorza.

W rezultacie budowa i modernizacja kolei, w tym wprowadzenie systemu KDP w regionie trójmorskim, oznacza lepszą łączność i likwidację luki sieci kolejowej między Europą Zachodnią a regionem CEE.

Jak wyjaśnia CPK, nowe linie kolejowe są przystosowane zarówno do ruchu pasażerskiego, jak i towarowego. W celu zapewnienia sprawnego i niezawodnego przewozu towarów, CPK priorytetowo traktuje w tym przypadku pociągi pośrednie, w szczególności pociągi tranzytowe kursujące według ustalonego rozkładu jazdy o gwarantowanych godzinach. W ten sposób integracja usług pasażerskich i towarowych doprowadzi do bardziej zrównoważonego i efektywnego kosztowo systemu transportowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

READ  Tysiące wzywają polskiego posła do zabicia ustawy o „promocji” LGBT +

Po zakończeniu tych głośnych projektów szybka, częsta i płynna infrastruktura kolejowa CPK kompleksowo zaspokoi różnorodne potrzeby w zakresie mobilności w regionie. Oznacza to, że CPK oferuje bezpośrednie połączenie z każdego większego miasta w Polsce na lotnisko siecią szybkiej kolei, łączącej największe miasta kraju z czasem przejazdu poniżej 2,5 godziny.

>> Słowenia i Serbia przyspieszą transport kolejowy i podróże