14 czerwca, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

The gravitational constant can be used to calculate the gravitational pull between two objects. An illustration of the gravitational fields of the Earth and Moon distorting the fabric of space-time.

Jaka jest stała grawitacyjna?

Stała grawitacyjna opisuje wewnętrzną siłę grawitacji i może być wykorzystana do obliczenia siły grawitacyjnej między dwoma obiektami.

Znany również jako „Big G” lub Jstała grawitacyjna została po raz pierwszy zdefiniowana przez Izaak Newton w jego prawie powszechnego ciążenia sformułowanym w 1680 roku. Jest to jedna z podstawowych stałych przyrody, z O wartości (6,6743 ± 0,00015) x10^–11 m^3 kg^–1 s^–2 (Otwiera się w nowej karcie).