21 kwietnia, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

bne IntelliNews – Inflacja bazowa w Polsce w grudniu nadal spada

bne IntelliNews – Inflacja bazowa w Polsce w grudniu nadal spada

Inflacja bazowa w Polsce, mierząca wzrost cen z wyłączeniem żywności i energii, spadła w grudniu do 6,9% rok do roku (wykresNarodowy Bank Polski (NBP) podał 16 stycznia.

W grudniu inflacja bazowa spadła dziewiąty miesiąc z rzędu, gdyż w nadchodzących miesiącach oczekuje się szybszego wzrostu inflacji w Polsce. GUS podał na początku tygodnia, że ​​dynamika CPI spowolniła w grudniu o 0,3 pkt. proc. do 6,2% r/r.

Spadająca inflacja oraz trwające – jeśli już dobiegające końca – spowolnienie gospodarcze, skłoniło NBP do obniżenia we wrześniu i październiku referencyjnej stopy procentowej o 100 pb do 5,75%.

„W nadchodzących miesiącach liczymy się z dalszymi niewielkimi spadkami inflacji bazowej, która na koniec I kwartału wyniesie ok. 5% r/r. Następnie oczekuje się, że do końca roku utrzyma się ona blisko tego poziomu, „ – stwierdził w komentarzu Santander Bank Polska.

Nie oczekuje się, aby Narodowy Bank Polski w najbliższym czasie złagodził politykę pieniężną, gdyż oczekuje na publikację nowych prognoz wzrostu CPI i PKB, które mają się ukazać w marcu.

Ogólnie rzecz biorąc, obecnie oczekuje się, że NBP obniży stopy procentowe o 100 punktów bazowych do 4,65% do 2024 r., zwłaszcza z zastrzeżeniami dotyczącymi ścieżki realnej inflacji oraz jeśli rząd zdecyduje się rozszerzyć środki kontroli cen żywności i energii elektrycznej.

W ujęciu m/m inflacja bazowa wzrosła w grudniu o 0,3%, przy niezmienionym poziomie m/m w poprzednim miesiącu, pokazały także dane NBP.

READ  Polska usuwa kontrowersyjny system prawny potępiony przez UE | Polska