30 maja, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Wzrasta polskie poparcie dla energetyki jądrowej: Polityka jądrowa

15 grudnia 2021

Według sondaży poparcie dla energetyki jądrowej jest w Polsce wysokie, a 78% populacji popiera technologię w odpowiedzi na zmiany klimatyczne. Dzieje się to w czasie, gdy kraj doświadcza ciągłych ulepszeń w zakresie rozmieszczania broni jądrowej.

Energetyka jądrowa jest silnie wspierana w Polsce, a niektóre decyzje nie zostały podjęte (Zdj.: Ministerstwo Klimatu i Środowiska)

Polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska zarządziło coroczne referendum w sprawie „najlepszych wyników w historii badań prowadzonych od 2012 roku”. Firma badawcza DANAE wykorzystała system CATI w listopadzie, aby poznać opinie 2148 delegatów w wieku od 15 do 75 lat.

Wyniki pokazują, że 74% ludzi w Polsce popiera elektrownie jądrowe, a 20% się temu sprzeciwia. Rząd zauważył, że był to wzrost poparcia o 11%.

Podobny wzrost zaobserwowano wśród osób, które opowiadają się za elektrownią jądrową na swoim terenie. 58% powiedziało, że to popiera, w porównaniu z 46% w zeszłym roku, a 39% było temu przeciwnych.

Wyniki te pojawiają się w kontekście tego, że 80% respondentów stwierdziło, że słyszało o planach wprowadzenia energetyki jądrowej w Polsce.

78% osób zgodziło się, że budowa elektrowni jądrowych w Polsce to „świetny sposób na walkę ze zmianami klimatu”, a tylko 17% się z tym nie zgodziło.

Większość z 82% stwierdziła, że ​​budowa elektrowni jądrowych jest dobrym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, co stanowi wzrost o 9% w stosunku do roku poprzedniego.

Ceny energii były wyższe w całej Europie w ostatnim kwartale 2021 r., ponieważ ożywienie gospodarcze po epidemii COVID-19 zderzyło się z niższymi rezerwami gazu. Jednocześnie w Polsce nastąpił szereg pozytywnych zmian w energetyce jądrowej.

Przepływ wydarzeń

We wrześniu ogłoszono, że do 2040 r. powstanie sześć nowych dużych reaktorów jądrowych w ramach planu zmniejszenia nadmiernej pewności w historyczny polski węgiel, co nie jest zgodne z gwarancjami klimatycznymi. W październiku francuska firma EDF złożyła ofertę na dostawę sześciu dużych reaktorów EPR, a Westinghouse przyspieszył swoje centra inżynieryjne w Polsce.

READ  Polska i Grecja wzywają UE do opracowania wspólnego systemu obrony powietrznej, polski premier | Wiadomości ze świata

Zwłaszcza polski przemysł ciężki przyjmuje małe piece jako sposób na uniknięcie spalania węgla do celów ciepła i energii procesowej. Producent chemiczny Synthos utworzył spółkę zależną z prawem do rozwijania projektów wokół BWRX-300 firmy GE-Hitachi, a BWRX współpracuje z producentami chemicznymi PKN Orlen i Ciech nad możliwością przetwarzania węgla na ich zakłady. Synthos współpracuje z firmą energetyczną ZE Pak nad zbadaniem możliwości przetworzenia BWRX-300 na węgiel w Elektrowni Pątnów.

NuScale współpracuje z dostawcą paliw płynnych Unimode i amerykańską firmą Getka, aby zbadać, czy jej moduły energetyczne można wykorzystać do zastąpienia węgla. NuScale ma podobny program z KGHM Polska Miedź SA i Piela Business Engineering.

Opracowane i napisane przez World Nuclear News