20 lipca, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Szef NBP przekazał pozytywny komunikat inflacyjny na nowy rok  Artykuł

Szef NBP przekazał pozytywny komunikat inflacyjny na nowy rok Artykuł

Bieżąca inflacja

Na konferencji prasowej w styczniu 2023 r. prezes Narodowego Banku Polskiego Klapiński oszacował głębszy niż oczekiwano spadek inflacji CPI w grudniu (16,6% r/r wobec 17,5% w listopadzie). Jednocześnie podkreślił, że bieżąca inflacja jest bardzo wysoka, a do celu inflacyjnego jeszcze daleko, a inflacja będzie stopniowa.

Otoczenie zewnętrzne

Prezes Klapiński zwrócił uwagę na słabe otoczenie gospodarcze polskiej gospodarki, w tym techniczne spowolnienie w strefie euro. Głównym powodem jest wojna na Ukrainie. Widoczne są też pierwsze efekty zacieśnienia polityki pieniężnej przez główne banki centralne. Towarzyszą temu korzystne warunki na rynku pracy, choć płace realnie spadają. W Polsce od maja 2022 r.

Perspektywy inflacji w Polsce

Szef NBP podkreślił, że w ostatnim czasie światowe ceny surowców spadają, choć wciąż są kilkakrotnie wyższe niż trzy lata temu, przed pandemią i wojną na Ukrainie. Zwrócił też uwagę na powolną dynamikę cen surowców rolnych i poprawę w globalnych łańcuchach dostaw. Spadek PPI w inflacji producentów wskazuje na niższą presję cenową. Według NBP inflacja nie będzie szybka i wysoka. Inflacja CPI wzrośnie w styczniu i lutym (choć trudno oszacować, że będzie powyżej 20% r/r), a następnie spadnie do poziomów jednocyfrowych do końca 2023 r., być może poniżej 8% r/r -rok w grudniu tego roku.

kurs zł

Choć kursy NBP w ostatnich miesiącach nie zmieniły się, prezes Klapiński zaznaczył, że kurs złotego jest stabilny i odporny na wahania zewnętrzne. Odblokowanie środków z unijnego Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności będzie sprzyjać kursowi złotemu, choć szef NBP ocenił jego wpływ na PKB i inflację jako znikomy. Jego zdaniem pełne wykorzystanie tych środków unijnych zwiększyłoby wzrost PKB Polski o 0,4 pkt proc. w pierwszym roku io 0,2 pkt proc. w kolejnych latach.

Polityka pieniężna

W ocenie KPP stopy procentowe NBP (6,75%) są adekwatne w obecnych warunkach. Prezes Klapiński ponownie wyraził optymizm, że stopy procentowe mogą zostać obniżone jeszcze w tym roku, choć optymizm ten jest hamowany przez wyższe prognozy inflacji CPI na koniec 2023 r. (8% rdr w grudniu zamiast ok. 6%). Zaznaczył, że aby tak się stało, spadek inflacji należałoby ocenić jako trwały.

READ  LADO oferuje piękno chorwackich tradycyjnych tańców i pieśni w Polsce

Wniosek

Naszym zdaniem wypowiedzi Prezesa NBP sugerują, że inflacja może nie dążyć do szybkiego obniżenia celu inflacyjnego de iure na poziomie 2,5% z odchyleniem +/-1 pkt proc. Polityczny cel inflacyjny to stopniowe obniżanie inflacji CPI. W naszej ocenie, po wzroście inflacji w styczniu i lutym, proces inflacyjny w najbliższych miesiącach będzie się utrzymywał na poziomie kilkukrotnie wyższym od celu inflacyjnego NBP, przy utrzymującym się wysokim poziomie inflacji bazowej. Nie pozwoli to na obniżki stóp procentowych NBP w tym roku.