30 maja, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Port Gwinea, Polska przygląda się wykorzystaniu wodoru

Zarząd Portu Gwinei, Terminale i Gwinea rozważają wykorzystanie wodoru i zbudowanie hubu wodorowego.

Dzięki uprzejmości Portu Gwinei

W polskim porcie odbyła się konferencja Paliwo i energia Zmiana. Uczestnikami są przedstawiciele terminali działających w porcie oraz Gwinei Ratusz. Są to dostawcy paliw nisko- i zeroemisyjnych, a także dostawcy technologii produkcji paliw alternatywnych.

Zarząd Portu Gwinei poinformował, że zintensyfikował wysiłki na rzecz ulepszenia technologii wodorowych. Rozpoczęła również tworzenie H2 Hub. W szczególności jego cel musi być zgodny z celami klimatycznymi UE, a tym samym działać na rzecz konwersji energii w Polsce.

Według jej przewodniczącego Jacek SadajZarząd Portu chce realizować ideę „zielonego portu”. Zastępca burmistrza powiedział, że miasto planuje również wprowadzenie wodorowego transportu miejskiego i tramwaju wodnego Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Jan ZermakowskiPrezes Hutchison Port Gdynia (GCT) poinformował, że terminal planuje wymianę lub modernizację suwnic z napędem spalinowym.

Do 2024 roku port nie będzie realizował zamówień na urządzenia terminalowe wykorzystujące paliwa kopalne. Plan zawiera plan wykorzystania zielonego paliwa w cyklu przyszłych inwestycji.

Ponadto terminal HES Gdynia poinformował, że Grupa HES przyjęła strategię redukcji emisji CO2 o 25 proc. Jednym z działań wspierających tę strategię jest kwestia wodoru.

Urząd Morski w Gdyni reguluje wdrażanie wszystkich niezbędnych ustaw i rozporządzeń, które wspierają rozwój zielonej gospodarki.

READ  Przywódcy demokratów spotykają się w Polsce, aby omówić zmiany w UE