26 maja, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Polska: Trudne czasy dla podatników

Polski system podatkowy od stycznia 2022 r. podlegał wielu reformom, które dotyczyły zarówno grup międzynarodowych, jak i lokalnych przedsiębiorców (tzw. „Porozumienie polskie”). Próbowano zrównoważyć niekorzystne zmiany nowymi reliefami. Każdy powinien być przygotowany na nowe procedury, obliczenia i obowiązki sprawozdawcze.

Minimalny podatek dochodowy

Największą zmianą na 2022 r. jest minimalny podatek dochodowy. Nowy podatek dotknie większość polskich podatników: operacyjna strata podatkowa lub zysk operacyjny poniżej 1%.

Firmy rozpoczynające działalność są zwolnione z minimalnego podatku dochodowego przez pierwsze trzy lata. Firmy, które doświadczyły nienormalnego (30%) spadku przychodów, finansów, niektóre firmy regulowane, niektóre firmy transportowe i firmy prywatne będą zwolnione z minimalnego podatku dochodowego.

Minimalna stawka podatku wynosi 10% podstawy opodatkowania i podlega odliczeniu od zwykłego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Podstawą opodatkowania jest suma:

  • 4% przychodów operacyjnych; i
  • Koszty korespondentów, takie jak odsetki, podatki, amortyzacja i wydatki na finansowanie dłużne (odsetki od pożyczek) powyżej 30% dochodu do opodatkowania przed spłatą (EBITDA) oraz bezcenne usługi i opłaty licencyjne wynoszą 3 mln zł (756 631 USD) i ponad 5% EBITDA podlegającej opodatkowaniu; i
  • Wartość odroczonego podatku dochodowego jest pomniejszana w wyniku zatwierdzenia ksiąg podatkowych wartości niematerialnych jeszcze nie amortyzowanych w zakresie zwiększenia zysku brutto lub zmniejszenia straty brutto.
  • Kwalifikujące się płatności podatkowe, np. B+R lub ulgi w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Odliczenie od zysków kapitałowych dla polskiej spółki holdingowej

Polscy płatnicy podatku CIT są zwolnieni z podatku od zysków osiągniętych ze zbycia udziałów w spółkach zależnych, a 95% dywidend otrzymanych od spółek zależnych (pozostałe 5% jest opodatkowane 19%) jest zwolnione z CID. Spółka zależna generuje zyski kapitałowe lub dywidendy przez co najmniej rok. Zwolnienie podatkowe dotyczy spółek, które nie mają udziałowców oraz tych, które prowadzą faktyczną działalność gospodarczą.

READ  Rosyjski członek G20 został skrytykowany przez Stany Zjednoczone i zachodnich sojuszników

Aby ubiegać się o zwolnienie, usuwana spółka zależna nie może być podmiotem zajmującym się obrotem nieruchomościami i nie może posiadać więcej niż 5% kapitału innej spółki ani korzystać z ulg podatkowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych / Polskiej Strefie Inwestycji.

Tak zwany system estoński – mniej wymagań

Od 2022 r. łatwiej będzie skorzystać z odroczenia CIT w momencie wypłaty dywidendy dla spółek, które nie mają w 100% zależnych. Całkowite opodatkowanie zarówno podatku CIT, jak i indywidualnego może wynosić od 20-25% w zależności od obrotu.

Zryczałtowany podatek od obrotów dla prywatnych przedsiębiorców i niektórych spółek osobowych

Zmiany te sprawiają, że opodatkowanie ryczałtowe oparte na obrotach jest bardziej atrakcyjne niż kiedykolwiek. Stawki podatkowe dla handlu wynoszą 3% lub 15%, na przykład doradztwo w zakresie zarządzania dla dochodu równego 2 milionom euro.

Płatności podatkowe

Reform wprowadza wiele nowych płatności, np. robotykę/automatykę, sport i kulturę, marketing nowych produktów czy płatności związane z ekspansją kapitałową. Ulgi pozwalają na odliczenie kwalifikujących się wydatków więcej niż jeden raz. Niektóre z nich są ograniczone kwotą.

Stały dodatek na badania i rozwój 200% wzrostu kosztów kwalifikujących bez limitu odliczeń. Ulga na badania i rozwój może być również wykorzystana do zysku ze skrzynki IP.

Wykorzystanie dostępnych płatności może znacznie zmniejszyć obciążenie CIT, dlatego bardzo wskazane jest wprowadzenie odpowiednich funkcji i ich wykorzystanie.

Powyższe zmiany, wraz z zestawem zmian w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych, sprawiają, że rok 2022 jest największym wyzwaniem dla polskich firm, pracowników i przedsiębiorców.

Monica Digitsik

Partner, MDDP Polska

Materiały na tej stronie przeznaczone są dla instytucji finansowych, profesjonalnych inwestorów i ich profesjonalnych doradców. To jest tylko dla informacji. Przeczytaj nasze Zasady i warunki i Polityka prywatności Przed skorzystaniem z serwisu. Wszystkie produkty podlegają ścisłym prawom autorskim.

READ  Alarm NATO w sprawie Ukrainy obawia się po ataku rakietowym w Polsce zabija 2

© 2021 EuroMoney Corporate Investor PLC. Poproś o pomoc Nasze FAQ.