30 listopada, 2023

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Polska: Trudne czasy dla podatników

Polski system podatkowy od stycznia 2022 r. podlegał wielu reformom, które dotyczyły zarówno grup międzynarodowych, jak i lokalnych przedsiębiorców (tzw. „Porozumienie polskie”). Próbowano zrównoważyć niekorzystne zmiany nowymi reliefami. Każdy powinien być przygotowany na nowe procedury, obliczenia i obowiązki sprawozdawcze.

Minimalny podatek dochodowy

Największą zmianą na 2022 r. jest minimalny podatek dochodowy. Nowy podatek dotknie większość polskich podatników: operacyjna strata podatkowa lub zysk operacyjny poniżej 1%.

Firmy rozpoczynające działalność są zwolnione z minimalnego podatku dochodowego przez pierwsze trzy lata. Firmy, które doświadczyły nienormalnego (30%) spadku przychodów, finansów, niektóre firmy regulowane, niektóre firmy transportowe i firmy prywatne będą zwolnione z minimalnego podatku dochodowego.

Minimalna stawka podatku wynosi 10% podstawy opodatkowania i podlega odliczeniu od zwykłego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Podstawą opodatkowania jest suma:

  • 4% przychodów operacyjnych; i
  • Koszty korespondentów, takie jak odsetki, podatki, amortyzacja i wydatki na finansowanie dłużne (odsetki od pożyczek) powyżej 30% dochodu do opodatkowania przed spłatą (EBITDA) oraz bezcenne usługi i opłaty licencyjne wynoszą 3 mln zł (756 631 USD) i ponad 5% EBITDA podlegającej opodatkowaniu; i
  • Wartość odroczonego podatku dochodowego jest pomniejszana w wyniku zatwierdzenia ksiąg podatkowych wartości niematerialnych jeszcze nie amortyzowanych w zakresie zwiększenia zysku brutto lub zmniejszenia straty brutto.
  • Kwalifikujące się płatności podatkowe, np. B+R lub ulgi w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Odliczenie od zysków kapitałowych dla polskiej spółki holdingowej

Polscy płatnicy podatku CIT są zwolnieni z podatku od zysków osiągniętych ze zbycia udziałów w spółkach zależnych, a 95% dywidend otrzymanych od spółek zależnych (pozostałe 5% jest opodatkowane 19%) jest zwolnione z CID. Spółka zależna generuje zyski kapitałowe lub dywidendy przez co najmniej rok. Zwolnienie podatkowe dotyczy spółek, które nie mają udziałowców oraz tych, które prowadzą faktyczną działalność gospodarczą.

READ  Kasia Smutniak opowiada o swoim polskim dokumencie o granicy „Mury” - Variety

Aby ubiegać się o zwolnienie, usuwana spółka zależna nie może być podmiotem zajmującym się obrotem nieruchomościami i nie może posiadać więcej niż 5% kapitału innej spółki ani korzystać z ulg podatkowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych / Polskiej Strefie Inwestycji.

Tak zwany system estoński – mniej wymagań

Od 2022 r. łatwiej będzie skorzystać z odroczenia CIT w momencie wypłaty dywidendy dla spółek, które nie mają w 100% zależnych. Całkowite opodatkowanie zarówno podatku CIT, jak i indywidualnego może wynosić od 20-25% w zależności od obrotu.

Zryczałtowany podatek od obrotów dla prywatnych przedsiębiorców i niektórych spółek osobowych

Zmiany te sprawiają, że opodatkowanie ryczałtowe oparte na obrotach jest bardziej atrakcyjne niż kiedykolwiek. Stawki podatkowe dla handlu wynoszą 3% lub 15%, na przykład doradztwo w zakresie zarządzania dla dochodu równego 2 milionom euro.

Płatności podatkowe

Reform wprowadza wiele nowych płatności, np. robotykę/automatykę, sport i kulturę, marketing nowych produktów czy płatności związane z ekspansją kapitałową. Ulgi pozwalają na odliczenie kwalifikujących się wydatków więcej niż jeden raz. Niektóre z nich są ograniczone kwotą.

Stały dodatek na badania i rozwój 200% wzrostu kosztów kwalifikujących bez limitu odliczeń. Ulga na badania i rozwój może być również wykorzystana do zysku ze skrzynki IP.

Wykorzystanie dostępnych płatności może znacznie zmniejszyć obciążenie CIT, dlatego bardzo wskazane jest wprowadzenie odpowiednich funkcji i ich wykorzystanie.

Powyższe zmiany, wraz z zestawem zmian w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych, sprawiają, że rok 2022 jest największym wyzwaniem dla polskich firm, pracowników i przedsiębiorców.

Monica Digitsik

Partner, MDDP Polska

Materiały na tej stronie przeznaczone są dla instytucji finansowych, profesjonalnych inwestorów i ich profesjonalnych doradców. To jest tylko dla informacji. Przeczytaj nasze Zasady i warunki i Polityka prywatności Przed skorzystaniem z serwisu. Wszystkie produkty podlegają ścisłym prawom autorskim.

READ  Prezydent Polski wzywa UE do zawieszenia białoruskiego imigranta Busha-The New Indian Express

© 2021 EuroMoney Corporate Investor PLC. Poproś o pomoc Nasze FAQ.