16 czerwca, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Polska rozszerza współpracę w zakresie SMR i dużych reaktorów: nowa energetyka jądrowa

23 czerwca 2022

Enia SA, polska państwowa spółka energetyczna, podpisała umowę z Lost Energy, amerykańskim deweloperem małych reaktorów modułowych (SMR), o współpracy w zakresie wykorzystania potencjalnych reaktorów SMR w Polsce. Tymczasem francuska firma EDF podpisała kolejne umowy o współpracy z polskimi firmami, aby wesprzeć swoją ofertę 4 do 6 EPR w Polsce.

Ceremonia podpisania umowy między Eną a utraconą energią (Zdj .: Ena)

Zgodnie z umową pomiędzy Eną i Lost Energy, obie firmy będą początkowo współpracować w zakresie rozwoju, budowy i dalszej dystrybucji SMR. Daje również możliwość powołania w Polsce spółki joint venture odpowiedzialnej za wdrożenie technologii SMR firmy Lost Energy w Polsce. Po potwierdzeniu wiarygodności ekonomicznej i technicznej oraz uzyskaniu odpowiednich certyfikatów, spółki określą cel dalszej współpracy na podstawie przeprowadzonych analiz rynkowych oraz wymagań Grupy Eni.

Dokument został podpisany podczas Kongresu 590 Business Conference w Nadarsinie pod Warszawą. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Grupy Eni i Lost Energy oraz wicepremier RP i minister stanu ds. własności Jacek Sachin.

„To historyczny moment iw praktyce pokazujemy, że budujemy długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne Polski” – powiedział Sachin. „Enea jest trzecią polską firmą zajmującą się energetyką jądrową. Energetyka jądrowa – w tradycyjnym, dużym i państwowym wymiarze energetycznym i mikro – powinna być naszą przyszłością.”

Technologia SMR firmy Lost Energy oparta jest na ciśnieniowym piecu wodnym o mocy 20 MWe lub 60 MWt. Moduły elektrowni są budowane poza zakładem i montowane w modułach. Dzięki zastosowaniu gotowych elementów modułowych, piec ma zostać zmontowany w ciągu 24 miesięcy od ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Szacuje się, że żywotność elektrowni wynosi 42 lata.

Współpraca z Lost Energy jest zgodna z jej strategią wzrostu, która umożliwia generowanie nowych podatków biznesowych i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

– List intencyjny otwiera drzwi do dostępu do nowoczesnych, skalowalnych i bezemisyjnych technologii wytwarzania energii – powiedział Paves Majewski, prezes zarządu Eny. „Grupa Enea będzie mogła w przyszłości rozwijać własne moce produkcyjne z wykorzystaniem technologii SMR i dostarczać rozwiązania dla przemysłu i ciepłownictwa w Polsce.

READ  Hiszpania pokonała w finale Pucharu ATP Polskę przebojową Kovit

„Komercjalizacja rozwiązań SMR będzie miała pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, środowisko i konkurencyjność polskiej gospodarki. Wejście Enei na rynek małych, modułowych reaktorów jądrowych pozwoli im w przyszłości tworzyć nowe podatki biznesowe.”

„Podpisany dziś list intencyjny to nie tylko okazja do korzystania ze środowiska i bezpiecznej energii” – powiedział prezes Enei Jacek Dziuba. „To także bodziec do rozwoju innych obszarów biznesowych i innowacyjnych”.

Prezes Last Energy Bret Kugelmass dodał: „Partnerstwo z Grupą Enea w Polsce ma na celu rozpoczęcie pomiarów małych, modułowych elektrowni jądrowych. Dzięki takiemu modelowi dostaw możemy szybko i sprawnie dostarczać czystą energię oraz pomóc wzmocnić niezależność energetyczną Polski”.

Lost Energy to spin-off Energy Impact Center, organizacji badawczej zajmującej się przyspieszaniem konwersji czystej energii poprzez innowacje.

Polski przemysł ciężki adaptuje małe piece jako sposób na uniknięcie spalania węgla do produkcji ciepła i energii. Producent chemiczny Synthos utworzył spółkę zależną z prawem do rozwijania projektów wokół BWRX-300 firmy GE-Hitachi, a BWRX współpracuje z producentami chemicznymi PKN Orlen i Ciech nad możliwością przetwarzania węgla na ich zakłady. Synthos współpracuje z firmą energetyczną ZE Pak nad zbadaniem możliwości przetworzenia BWRX-300 na węgiel w Elektrowni Pątnów.

NuScale współpracuje z dostawcą paliw płynnych Unimode i amerykańską firmą Gedka, aby zbadać, czy może wykorzystać swoje moduły energetyczne zamiast węgla. NuScale ma podobny program z KGHM Polska Miedź SA i Piela Business Engineering.

EDF podpisuje również umowy o współpracy

We wrześniu ubiegłego roku ogłoszono, że do 2040 roku może powstać sześć nowych dużych reaktorów jądrowych w ramach polskiego planu zmniejszenia historycznie wysokiego uzależnienia od węgla, co jest niezgodne z gwarancjami klimatycznymi. Francuski EDF złożył w październiku „niewiążącą ofertę wstępną” na dostawę sześciu dużych reaktorów EPR.

Firma podpisała pięć nowych umów o współpracy z polskimi firmami podczas piątego polsko-francuskiego dnia przemysłu jądrowego w Oldarse w Polsce. Wydarzenie ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy polskimi i francuskimi firmami w zakresie wsparcia początkowej oferty EDF.

READ  Polskie i ukraińskie LGBT + marsze w Warszawie

EDF zawarł nowe umowy partnerskie z Polimex Mostostal, Sefako, Tele-fonika Cable, Uniserv i ZRE Katowice. Umowy o współpracy zostały zawarte pomiędzy Bouygues Travaux Publics i Budimex SA oraz pomiędzy IGEOS i GIFEN. Umowy te są następstwem podpisania pięciu umów o współpracy we Francji w grudniu 2021 r. z Zarmen, Rafako, Dominion, Egis Polska i EPG.

„EDF jest zaangażowany we współpracę z polskim łańcuchem dostaw, aby odnieść sukces projektów EPR w Polsce i Europie” – powiedział Vakisasai Ramany, starszy wiceprezes ds. rozwoju międzynarodowej energii atomowej. „Ambicja EDF w Polsce jest bardzo jasna i nigdy się nie zmieni: chcemy zaoferować zintegrowaną ofertę opartą na europejskiej technologii i europejskim łańcuchu dostaw, aby przyczynić się do niezależności energetycznej, bezpieczeństwa dostaw i zmian energetycznych.”

Teoria Descox, Dyrektor Zarządzający Przedstawicielstwa EDF w Polsce, dodał: „Współpraca pomiędzy polskimi i francuskimi firmami przy projektach EPR w Polsce była przez lata płynnie organizowana przez EDF, zapewniając znaczące zmiany i wzmocnienie możliwości polskiego przemysłu. 66 polskich firm jest już wstępnie zakwalifikowanych przez EDF, integrujemy naszą polską strategię lokalizacyjną i mamy nadzieję, że do końca tego roku uda nam się podnieść ten wynik do ponad 100.”

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku opiera się na trzech filarach: pozytywnej zmianie; System energetyczny o zerowej emisji; I dobra jakość powietrza. Pierwsza elektrownia jądrowa o mocy 1-1,6 GWe ma zostać uruchomiona w 2033 roku, a pięć bloków, czyli 6-9 GWe, będzie działać do 2040 roku. Jako preferowaną lokalizację wskazano nadmorskie miasta Lubiatów i Kopalino w gminie Choczewo w Polsce. Pierwsza duża elektrownia jądrowa w kraju.

W lipcu ubiegłego roku Westinghouse Electric ogłosiło, że w ramach grantu z amerykańskiej Agencji ds. Handlu i Rozwoju rozpocznie prace inżynieryjne i projektowe (FEED) w oparciu o technologię AP1000, aby „ulepszyć” program jądrowy w Polsce. Kraj już zapewnił sobie możliwość uruchomienia sześciu reaktorów APR-1400 z Korea Hydro & Nuclear Power.

READ  SuperEnduro rozpoczyna się zwycięstwem Bolta w Polsce

Opracowane i napisane przez World Nuclear News