15 lipca, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Polska kurczy elektrownie jądrowe: Nowa energetyka jądrowa

22 grudnia 2021

Nadmorskie miasta Lubiatów i Kopalino w polskiej gminie Choczewo zostały wybrane jako preferowane miejsce budowy największej elektrowni jądrowej w kraju.

Lubiatowo-Gopalino to obszar przybrzeżny, a Żarnowiec nad jeziorem (Zdj.: PEJ)

Wybór został ogłoszony przez Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ), agencję rządową, która prowadzi politykę modernizacji sześciu reaktorów w wielu lokalizacjach do 2040 roku.

PEJ, przy wsparciu Jacobs jako Doradcy Technicznego, od 2017 roku prowadzi szeroko zakrojone badania środowiskowe i lokalizacyjne w regionie. Możliwy rozwój energetyki jądrowej w Choczewie jest przedmiotem debaty publicznej od początku realizacji polskiego projektu w 2011 roku. W regionie powstały trzy lokalne centra informacyjne, m.in. w ramach ogólnopolskiej akcji podnoszenia świadomości na temat energetyki jądrowej. Celem było „aby każdy stworzył własną opinię”.

Zakończono „istotne” prace związane z oceną oddziaływania na środowisko – poinformował PEJ, ogłaszając opcję lokalizacyjną. Zauważył, że w trakcie badania opracowano przepisy krajowe i europejskie, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w raporcie końcowym. „Dlatego po wejściu w życie znowelizowanych przepisów raport zostanie ukończony w pierwszym kwartale przyszłego roku i przekazany do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska” – poinformował.

Badanie rozpoczęło się od 92 potencjalnych lokalizacji, powiedział PEJ. Zostały one ocenione pod kątem takich czynników, jak „charakterystyka terenu, dostępność wody chłodzącej, obszary objęte wzorcami ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000 oraz istniejące i możliwe do rozbudowy elementy infrastruktury, takie jak sieci energetyczne, drogowe i kolejowe”. (Natura 2000 to zintegrowana sieć chronionych siedlisk w całej Unii Europejskiej.)

Potwierdziło to, że województwo pomorskie jest ogólnie istotne, a szeroko zakrojone badania rozpoczęto zarówno w Lupiato-Gopalino, jak iw Żarnowcu. PEJ powiedział, że lokalizacja Lupiato-Gopalino była „najlepszą drogą dla środowiska i bezpieczną dla ludzi”.

„Chcemy, aby cały proces inwestycyjny w pierwszą w Polsce elektrownię jądrową był od początku przejrzysty, odpowiedzialny i na najwyższym poziomie” – powiedział Tomasz Stępień, prezes PEJ. Powiedział, że „długoterminowa i kompleksowa analiza” możliwości budowy elektrowni jest w ostatnich latach priorytetem dla firmy.

READ  Arnold Fulton, polski Żyd, który jako chłopiec ukrywa się przed nazistami, zostaje ulubionym wytwórcą parasoli rodziny królewskiej – nekrolog

Ostatni sondaż PEJ wykazał, że 74 proc. popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, a 63 proc. mieszkańców Choczewa, Gniewina i Korkowa na budowę obiektów jądrowych na Pomorzu.

Opracowane i napisane przez World Nuclear News