15 kwietnia, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Polska: inflacja CPI bez zmian w lipcu

Polska: inflacja CPI bez zmian w lipcu

(MENAFN– ING) Roczna inflacja w lipcu bez zmian

Ceny konsumpcyjne wzrosły w lipcu o 15,5% rok do roku (ING: 15,4% rok do roku; Konsensus: 15,5% rok do roku), po wzroście o 15,5% rok do roku w czerwcu. Roczna stopa inflacji nie zmieniła się po raz pierwszy od lutego, kiedy weszła w życie obniżka podatków pośrednich w ramach tarczy antyinflacyjnej. Zgodnie z oczekiwaniami lipiec przyniósł spadek cen paliw (-2,6% r/r), czemu sprzyjała letnia promocja jednego z głównych graczy na krajowym rynku paliw, która wymusiła podobne ruchy cenowe u konkurentów. Gdyby ceny paliw pozostały na poziomie z czerwca, inflacja w lipcu wzrosłaby do 15,7% rok do roku. Ceny żywności wzrosły o 0,6% miesiąc do miesiąca, podobnie jak w czerwcu, ale wolniej niż w kwietniu i maju. Z drugiej strony nośniki energii wzrosły o 1,6% m/m, głównie za sprawą dalszego wzrostu cen węgla. Bazując na dzisiejszych danych szacujemy, że lipcowa inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 9,2% r/r, blisko poziomu z sierpnia.

Inflacja CPI, % r/rGus.
Jesienią spodziewany jest dalszy wzrost inflacji i stóp procentowych

Mimo stabilizacji w lipcu inflacja nie została powstrzymana. Cel inflacyjny jest odległy (2,5%), realne stopy procentowe są nadal głęboko ujemne, a polityka fiskalna znacznie ogranicza wpływ zacieśnienia monetarnego. Presję inflacyjną w najbliższych kwartałach może łagodzić spowolnienie gospodarcze w Polsce i na świecie. Jednocześnie kryzys energetyczny i wzrost cen regulowanych będą miały odwrotny skutek. Znaczący wzrost płacy minimalnej (13,5%) i wyższa waloryzacja emerytur ma nastąpić w 2023 r., co utrzyma presję płacową. Oznacza to, że w 2023 r. ceny konsumpcyjne mogą nadal rosnąć w tempie dwucyfrowym. Spodziewamy się, że RPP po lecie umiarkowanie podniesie stopy procentowe (o 25 pb). Towarzyszą temu sygnały, że decydenci dążą do zakończenia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Biorąc pod uwagę pogarszające się perspektywy gospodarcze, stopa procentowa może nie osiągnąć oczekiwanych wcześniej 8,5%.

READ  Polska, największy producent drobiu w UE, zgłosiła ognisko ptasiej grypy Wiadomości ze świata

MENAFN29072022000222011065ID1104614916

*Zastrzeżenie dotyczące treści:

Niniejsza publikacja została przygotowana przez ING wyłącznie w celach informacyjnych, bez względu na środki, sytuację finansową czy cele inwestycyjne konkretnego użytkownika. Informacje te nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej i nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Przeczytaj więcej tutaj: https://think.ing.com/about/disclaimer/


Zastrzeżenia prawne: MENAFN Informacje są dostarczane „tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność, treść, obrazy, filmy, licencje, kompletność, legalność lub wiarygodność informacji zawartych w tym artykule. Jeśli masz jakiekolwiek skargi lub problemy z prawami autorskimi dotyczące tego artykułu, skontaktuj się z powyższym dostawcą.