19 kwietnia, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Polska dostaje zielone światło dla obowiązkowych e-taryf od 2024 r.

Polska dostaje zielone światło dla obowiązkowych e-taryf od 2024 r.

Decyzja Rady UE zezwalająca Polsce na wprowadzenie obowiązkowego systemu e-fakturowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L 168/81). Obowiązkowa data rozpoczęcia e-fakturowania w Polsce była pierwotnie planowana na 2023 r., ale teraz została przesunięta na 1 stycznia 2024 r.

Pogarda jest przyznawana na okres trzech lat, do 31 grudnia 2026 roku. Można go jeszcze rozszerzyć, ale Polska musi jeszcze wykazać, że instrument ten doprowadził do ograniczenia oszustw i nadużyć VAT oraz uproszczenia rozliczania VAT dla podatników.

Poza Polską, kilka państw członkowskich planuje wprowadzenie obowiązkowych e-faktur w najbliższych latach: Niemcy, Francja, Dania i Belgia. E-fakturowanie w czasie rzeczywistym działa już we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

Warto zauważyć, że Polska jest jednym z krajów, które wdrożyły już kilka działań mających na celu zwalczanie oszustw związanych z VAT:

  • Raport miesięczny JPK VAT;

  • mechanizm podzielonej płatności;

  • System elektronicznej analizy przepływów finansowych (STIR, wykrywa oszustwa na podstawie transakcji bankowych i blokuje rachunki bankowe przy wysokim wskaźniku ryzyka); I

  • System kas fiskalnych online do śledzenia transakcji w branży detalicznej.

Polskie e-faktury, w wystandaryzowanym formacie XSD, są wystawiane i odbierane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem rządowego systemu rozliczeniowego (często używany jest lokalny skrót KSeF, który pochodzi z języka polskiego dla „Krajowego Systemu e-Faktur”). Wszystkie faktury będą dostępne dla organów podatkowych.

Umożliwi to skuteczniejsze zapobieganie nieprawidłowościom i błędom oraz ich identyfikację, co przyczyni się do ograniczenia oszustw związanych z VAT i uchylania się od VAT (zwłaszcza oszustw karuzelowych VAT) oraz luki VAT. Dlatego e-fakturowanie powinno ograniczyć liczbę kontroli podatkowych i pozwolić organowi podatkowemu skoncentrować się na rzeczywistych obszarach problemowych.

E-fakturowanie zostało wprowadzone w Polsce w modelu dobrowolnym już od 1 stycznia 2022 roku. Dzisiejsze doświadczenia pokazują, że wielu podatników nie decyduje się na przejście na e-faktury, choć istnieją ku temu zachęty. Główną zaletą jest krótszy okres zwrotu VAT (40 dni zamiast 60 dni). W obecnym modelu dobrowolnym dostawca musi uzyskać zgodę kupującego na otrzymywanie e-faktur przez centralny system KSeF.

Zgodnie z lekceważącą decyzją Rady tylko firmy mające siedzibę w Polsce będą zobowiązane do wystawiania i otrzymywania standardowych e-faktur. Firmy zagraniczne, nawet jeśli są zarejestrowane dla celów VAT w Polsce, nie podlegają obowiązkowemu e-fakturowaniu. Mogą wystawiać i otrzymywać standardowe faktury – w formie elektronicznej, a nawet papierowej.

Na tym etapie nie ma pewności, czy obowiązkowa regulacja e-fakturowania obejmie również firmy zagraniczne prowadzące działalność za pośrednictwem stałego miejsca prowadzenia działalności (np. oddziału) w Polsce. Organizacje, w których organizacja jest obowiązkowa, powinny być wyraźnie wymienione w przepisach. Jak dotąd nie opublikowano projektu przepisów w tej sprawie.

Dodatkowo nie wiadomo, czy faktury dla osób prywatnych będą wystawiane w centralnym systemie e-fakturowania, czy nie. Plan Ministerstwa Finansów to system, który obejmuje wszystkie faktury w transakcjach B2B i B2C.

Procedury e-fakturowania

Przedsiębiorcy mogą przygotowywać e-faktury w swoim oprogramowaniu finansowo-księgowym i przesyłać je do systemu KSeF poprzez Interfejs Programowania Aplikacji (API) z odpowiednim uwierzytelnieniem i autoryzacją. Podatnicy mogą również skorzystać z przygotowanej przez Ministerstwo Finansów aplikacji internetowej, która umożliwia firmom samodzielne wystawianie i otrzymywanie faktur.

Każda faktura będzie weryfikowana przez rządowy system KSeF od strony technicznej. Innymi słowy, KSeF zweryfikuje, czy faktura jest zgodna ze schematem XSD oraz czy osoba lub firma jest upoważniona do wystawienia faktury. Po weryfikacji faktura otrzyma unikalny numer. W przypadku, gdy faktura nie może zostać zatwierdzona w KSeF, faktura zostanie odrzucona przez system.

Dużym problemem jest to, że duże firmy, które wystawiają duże ilości faktur, są wysyłane partiami do systemu centralnego. Weryfikacja może potrwać kilka dni, a jeśli faktura nie przejdzie weryfikacji, wszystkie faktury zostaną odrzucone. Ponadto system nie wskazuje, która faktura jest nieprawidłowa.

Kolejną praktyczną kwestią jest brak możliwości dodawania załączników do wystawianych faktur w systemie KSeF. Rozwiązaniem w tym przypadku może być wykorzystanie zewnętrznego narzędzia informatycznego, platformy łączącej system firmy z centralnym systemem KSeF, gdzie można dodawać linki do e-faktur i przekazywać do klienta.

READ  Kobiety we Francji i mężczyźni w Polsce FIBA ​​3x3 U23 Liga Narodów 2021 - FIBA ​​3x3 U23 Liga Narodów 2021 2021

Nowy system e-fakturowania to prawdziwa rewolucja w fakturowaniu w Polsce. W przyszłości, po pomyślnym zakończeniu procesu wdrożenia, podatnicy skorzystają na uproszczeniu płatności i sprawozdawczości podatkowej dzięki automatyzacji procesów księgowych i ujednoliceniu faktur. Jednak proces wdrożenia jest bardzo złożony i czasochłonny.

Kluczowe wyzwania procesu wdrożeniowego:

  • Przejście do KSeF wiąże się z wyzwaniami informatycznymi, finansowymi i organizacyjnymi. Dotyczy to zwłaszcza firm, które korzystają z różnych systemów finansowych lub fakturowania i wystawiają wiele faktur.

  • Nowy system wymaga stworzenia lub zmodyfikowania szeregu wewnętrznych procesów i procedur, w tym walidacji faktur przed wysłaniem ich do systemu KSeF, śledzenia odrzuconych faktur, zmian w umowach, obiegów fakturowania i sposobów wystawiania faktur klientom, którzy nie mają dostępu do KSeF . takich jak zagraniczne firmy lub osoby fizyczne).

  • Wdrażanie ustrukturyzowanych e-faktur wymaga koordynowania pracy zespołów, w skład których wchodzą specjaliści IT, specjaliści ds. finansów, księgowi, specjaliści ds. podatków oraz personel zajmujący się fakturowaniem i przetwarzaniem.

Tylko szczegółowe i wczesne zaplanowanie procesu wdrożenia nowego e-fakturowania pozwoli firmom odpowiednio przygotować się na nadchodzące zmiany. Podatnicy powinni zacząć planować już teraz, aby upewnić się, że są przygotowani na czas.