24 września, 2023

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Pionier nowej ery zrównoważonego lotnictwa w Polsce

Pionier nowej ery zrównoważonego lotnictwa w Polsce

Port Lotniczy Centralny Port Komunikacyjny (CPK) jest na dobrej drodze, aby stać się wyjątkowym węzłem komunikacyjnym w skali światowej, stawiającym na pierwszym miejscu komfort i bezpieczeństwo pasażerów, gości i pracowników, kładącym nacisk na ścisłe powiązanie swojej infrastruktury z otaczającymi budynkami.

Aby mieć pewność, że Port Lotniczy CPK spełnia potrzeby mieszkańców Polski i osób podróżujących za granicę, w projekcie infrastruktury lotniska zastosowano najbardziej innowacyjne dostępne technologie, od samego początku kładąc nacisk na zrównoważony rozwój. Plan ma na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i obejmuje energooszczędne środki, takie jak wykorzystanie odnawialnej energii słonecznej, ogrzewanie i chłodzenie geotermalne oraz inteligentne i bardziej wydajne systemy energetyczne, które zapewnią portowi lotniczemu osiągnięcie zerowej wizji netto po uruchomieniu w 2028 r. Ponadto planuje się ponowne wykorzystanie zasobów wodnych poprzez gromadzenie wody deszczowej i lokalne oczyszczalnie ścieków do nawadniania, oczyszczania i systemów procesowych, ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.

Zrównoważony rozwój jest jednym z głównych priorytetów projektu CPK i od samego początku uwzględniliśmy zrównoważone praktyki projektowania i budowy w każdym aspekcie projektu.

Port Lotniczy CPK od początku, już na etapie budowy, stosuje zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, kładąc nacisk na wykorzystanie lokalnych i regionalnych materiałów uzupełnionych technikami recyklingu, nie zapominając np. o niskoemisyjnym betonie i kruszywach pochodzących z recyklingu.

Funkcjonalnie CPK został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności. Płynny przepływ pasażerów, wydajne operacje lotnicze i najnowocześniejsze systemy kontroli ruchu lotniczego są zintegrowane – wszystko to ma pozytywny wpływ na zmniejszenie wpływu na środowisko. Dodatkowo infrastruktura lotniska będzie wyposażona w takie elementy, jak ładowarki pojazdów elektrycznych i pojazdy o zerowej emisji do operacji naziemnych, a także znacznie ulepszone połączenia z siecią kolejową lub autobusową, które nie tylko ułatwią mobilność, ale także znacznie zmniejszą emisję CO2.

Lotnisko CPK: Standardowy ruch lotniczy

Niedawno opublikowany plan generalny lotniska CPK przedstawia zrównoważony rozwój jako kamień węgielny, plasujący się na równi z innymi kluczowymi celami, takimi jak strategie dotyczące centrum multimodalnego i centrum lotniczego. Obejmuje szeroki zakres obszarów, od poprawy efektywności i bezpieczeństwa, po zarządzanie w obiegu zamkniętym i ochronę różnorodności biologicznej oraz tworzenie wspierającego środowiska pracy dla pracowników, otoczenia biznesowego dla partnerów i możliwości rozwoju dla społeczności lokalnych. Strategię zrównoważonego rozwoju Portu Lotniczego CPK potwierdził już wybór jego lokalizacji, która charakteryzuje się minimalnym wpływem na środowisko, co potwierdza uzyskany niedawno pozytywny wynik środowiskowy. Nowe lotnisko będzie zlokalizowane w bezpiecznej odległości od stref chronionych i normalnych obszarów leśnych.

Nasz plan wpisuje się w cele Strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, w szczególności na poprawę usług pasażerskich i kolejowych towarów, zapewnienie transportu o zerowej emisji zanieczyszczeń na krótkich trasach oraz wspieranie rozwiązań w zakresie transportu multimodalnego.

„Nasz projekt wpisuje się w cele Strategii Unii Europejskiej na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności, w szczególności na poprawę usług pasażerskich i kolejowych towarów, zapewnienie bezemisyjnego transportu na krótkich trasach oraz wspieranie różnorodnych rozwiązań transportowych” – dodał Jarosław Podalski, CPK.

Trwają wysiłki w celu uzyskania certyfikatów budownictwa ekologicznego, takich jak BREEAM Infrastructure (na najlepszym poziomie dla infrastruktury lotniskowej) i BREEAM New Construction (na najlepszym poziomie dla terminala), aby jeszcze bardziej wzmocnić referencje CPK w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uzyskanie tych certyfikatów sprawi, że CPK będzie pierwszym programem, który uzyska go zarówno w Polsce, jak i Europie Środkowo-Wschodniej.

Status greenfield CPK zapewnia niezrównaną przewagę. Nie chodzi tylko o budowę nowego lotniska, ale o wyobrażenie sobie od podstaw bezemisyjnego systemu lotnisk i kolei. Do czasu otwarcia bram CPK powinno w całości opierać się na odnawialnych źródłach energii, ustanawiając punkt odniesienia jako lotnisko gotowe do zerowej emisji netto.

READ  Energia słoneczna do geotermalnej wymiany ciepła w Polsce deep