20 kwietnia, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Odwierty geotermalne w Szaflarach w Polsce osiągnęły głębokość 5 km

Odwierty geotermalne w Szaflarach w Polsce osiągnęły głębokość 5 km

Prace wiertnicze na terenie odwiertu geotermalnego PGP-4 w Bańskich Szaflarach (Źródło: zrzut ekranu wideo, Państwowy Instytut Geologiczny)

Wiercenie odwiertu Banska PGP-4 w Szaflarach w Polsce osiągnęło docelowy dystans 7 km i osiągnął 5 km z obiecującymi wynikami.

Do końca 2023 r. ambitny projekt odwiertów geotermalnych w Szaflarach w Polsce osiągnie łączną głębokość 5000 metrów. Odwiert Banska PGP-4 przecinał dotychczas duży zbiornik o temperaturze 120°C. Wiercenia będą kontynuowane do docelowej głębokości 7000 metrów, gdzie spodziewany jest kolejny przełom, a cały proces wiercenia zakończy się do I kwartału 2024 roku.

O planach wykonania 7-kilometrowego odwiertu geotermalnego na Podhalu w Szaflarach poinformowano już w 2019 roku. Cele projektu obejmują gromadzenie danych na temat geologii podpowierzchniowej Kotliny Podhalańskiej (lub Kotliny Podhalańskiej) oraz jej eksploatację. Zasób geotermalny o temperaturze powyżej 120°C.

Przygotowania do wierceń ogłoszono na początku 2023 r., a faktyczne prace wiertnicze miały rozpocząć się w kwietniu. W październiku 2023 r. odwiert osiągnął półmetek. Obecnie trwa pogłębianie w tempie około 40 metrów dziennie.

dr inż. Piotr Długosz, który sprawuje nadzór geologiczny nad projektem, stawia hipotezę, że na głębokości 7000 metrów wystąpi trzeci poziom wodonośny o temperaturze 150 °C. Jednakże w okolicy nie ma porównywalnej głębokości odwiertu, więc jest to głębokość niezbadana. Wyniki z dwóch napotkanych dotychczas zbiorników są obiecujące – jeden ma temperaturę 85 °C, drugi 120 °C.

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na sieć ciepłowniczą

Energia geotermalna ze studni wykorzystywana jest do celów ciepłowniczych na terenie gminy Szaflary i miasta Nowy Targ. W tym celu wkrótce zostaną ogłoszone przetargi na utworzenie tej sieci ciepłowniczej – poinformowały samorządy.

Około 10 km rurociągu połączy studnię w Szaflarach z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplej (MPEC) i obszarami mieszkalnymi Nowego Targu. Gmina Szaflary wchodzi wówczas w skład sieci, choć jest ona znacznie krótsza.

READ  Oferta specjalna dla Polski Węgiel « Tygodnik Euro

Obydwa samorządy otrzymają po 30 mln zł (ok. 7,5 mln dolarów) na wsparcie realizacji ciepłownictwa sieciowego za pośrednictwem Funduszu Polski Porządek: Program Inwestycji Strategicznych. Budowa magistrali z odwiertu Szaflary zostanie sfinansowana ze środków w wysokości 132 mln zł (ok. 33,2 mln USD) na prace wiertnicze geotermalne.

Źródło: Portal Samorzadowy (1 I 2)