30 marca, 2023

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Lider polskiej partii rządzącej mówi, że reforma sądownictwa może być katastrofalna

W sobotę zacytowano lidera polskiej partii rządzącej, który powiedział, że projekt ustawy mającej na celu odblokowanie miliardów euro z zamrożonych funduszy unijnych jest „bardzo destrukcyjny”, co budzi dalsze wątpliwości co do przyszłości ustawy.

Polski rząd, uwikłany w długotrwały spór z Unią Europejską o niezależność sądów w kraju, powiedział we wtorek, że uzgodnił z Brukselą poprawki, które uwolniłyby 35,4 mld euro z funduszu odbudowy Covid-19, który utknął w sporze.

Ale po tym, jak prezydent Andrzej Duda wygłosił ostrożny ton w stosunku do ustawy, rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) powiedziała, że ​​zostanie ona usunięta z porządku obrad czwartkowej sesji sejmowej, pozostawiając propozycje reform w opałach.

Przeczytaj także | Prezydent Peru Tina Polwarte odmówiła ustąpienia, a Kongres zażądał przyspieszenia wyborów

Komentarze prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zwiększyły niepewność co do uchwalenia ustawy.

„Konsekwencje dla Polski mogą być bardzo destrukcyjne nie tylko dla wymiaru sprawiedliwości, ale dla całego aparatu państwowego” – powiedział Kaczyński we fragmencie wywiadu dla „Gazety Polskiej”.

Powiedział, że przyjęcie kamieni milowych określonych przez Komisję Europejską jako warunków otrzymania funduszy jest „prawdopodobne, ale nie pewne” i że potrzebne są dalsze konsultacje.

Przeczytaj także | Sondaże w Tunezji pozostają w większości ciche w przypadku wyborów parlamentarnych

Ustawa podzieliła obóz rządzący, z Jedną Polską, młodszym partnerem rządu, mówiąc, że zagłosuje przeciw, bo podważa suwerenność Polski.

Zgodnie z nową ustawą sędziowie kwestionujący niezawisłość kolegów powołanych przez organy państwowe, które zdaniem krytyków są upolitycznione, nie będą podlegać sankcjom dyscyplinarnym. Jedna Polska mówi, że dopuszczenie do zakwestionowania dużej liczby orzeczeń mogłoby wywołać zamieszanie.

W czwartkowym przemówieniu Duda, sojusznik PiS, powtórzył swój sprzeciw wobec wszelkich zmian, które pozwoliłyby zakwestionować status sędziów. Dodał, że ustawa zostanie przeanalizowana pod kątem zgodności z Konstytucją.