20 lipca, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Globalne ocieplenie sprzyja czystemu powietrzu w Kole w Polsce

Globalne ocieplenie sprzyja czystemu powietrzu w Kole w Polsce

Mgła nad Warszawą – Image listopad 2015 (Źródło: Flickr / Radek Kołakowski, Creative Commons)

Dzięki planowi geotermalnemu i dobrze odwiertom, miasto Koło w Polsce nie może się doczekać zamiany ciepła węglowego w energię geotermalną.

Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji z ciepła opalanego węglem jest głównym celem Polski, a energia geotermalna jest świetnym sposobem na wsparcie tych wysiłków. Elektrownia geotermalna jest obecnie budowana w Colo City i zostanie podłączona do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. ogród zoologiczny.

Zdaniem burmistrza miasta Christopha Witkowskiego i szefa firmy Presmisława Stasiyaka – to wielki krok dla miasta, aby przejść z węgla kamiennego na odnawialne źródła energii. Ta druga co do wielkości inwestycja w mieście znacząco wpłynie na jego rozwój.

Pierwszy odwiert Colo GT-1 został wykonany na działce miejskiej w Sojni. Wiercenie drugiego odwiertu na froncie i budowa ciepłowni – już na terenie MZEC Sp. z oo Nowa elektrociepłownia będzie posiadała podwojenie geotermalne, tj. studnię produkcyjną i studnię ssącą. Woda krąży w zamkniętym kręgu. Ciepło dla miasta uzyskujemy z głębokości ok. 3 km, temperatura w odwiercie GT-1 wynosi ok. 85 செல் C, a jej wydajność to ok. 260 m3/h. Cena pierwszego odwiertu wyniosła ponad 23 mln zł, z czego 22 mln zł to 150 tys. zł. Był grantem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

MZEC podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pozostałą część inwestycji (tj. budowę drugiego rurociągu zatapialnego i geotermalnego). Kwota dofinansowania wynosi 15 095 620,86 zł netto, przy łącznej wartości inwestycji 37 274 065,26 zł (ok. 9,5 mln USD), brakująca kwota zostanie dostarczona dodatkowo do pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie własne firmy.

READ  Polska zdenerwowana faktem, że Niemcy odsyłają afgańskich migrantów – DW – 17.06.2024

Budowa geotermii Golska to cywilizowany skok dla naszego miasta i jego mieszkańców. Jest to rezygnacja z węgla, a tym samym zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, a tym samym zaoszczędzenie opłat za emisję dwutlenku węgla, związanych z obecnym przymusem zakupu. Doprowadzi to do stabilizacji cen ogrzewania dla konsumentów. Co ważne, wbrew wyobrażeniom, które pojawiły się w przeszłości, energia geotermalna należy do miasta, czyli w 100% do mieszkańców. Poza tym już planuję wykorzystać ciepłą wodę do celów rekreacyjnych. – Więc. Burmistrz miasta Christoph Witkowski.

Źródło: LMPL