6 grudnia, 2022

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Europa / Polska – Mission Advertising Today

Europa / Polska – Ta misja jest dziś reklamowana

Warszawa (Agenzia Fides) – Rok Jubileuszowy z okazji rocznicy ewangelizacji, gigantów reklamy misyjnej, młodzieży, nowych wyzwań konfliktu na Ukrainie i Papieskich Towarzystw Misyjnych (PMS) w Polsce. Agenzia Fides rozmawiała z o. Maciejem Będzińskim, dyrektorem krajowym Papieskich Towarzystw Misyjnych w Polsce, o tych problemach. W wywiadzie opublikowanym w całości na portalu „Omnis Terra” ks. Będziński zauważa: „Miso ad Gentes mocno przypomniało nam o pierwszej profesji Kościoła Chrystusowego św. Pawła VI, a teraz, po jej opublikowaniu, papieża Franciszka”. Witamy pilność i priorytet”. „Stały kontakt z misjonarzami i znajomość obszarów misyjnych – kontynuuje dyrektor – Widzę dzisiaj, że trzeba zintensyfikować wysiłki na rzecz pomocy w tworzeniu, seminariów i wychowawców seminariów i szkół, które potrzebują dobrych projektantów. Powstała uczelnia im. Weissinsky’ego z ideą stworzenia kursu obok kursów teologicznych dla księży w krajach afrykańskich. Ks. Będziński kontynuuje: „Grupy reklamowe w historii przeplatają się z odkryciami geograficznymi; dziś internet, radio i telewizja to „nowe odkrycia geograficzne”, a my musimy umieć szerzyć ziarno ewangelii w sposób i z entuzjazmem”. (…)


Udział:

READ  „Wstyd”: transparent w stylu Auschwitz potępia polski rządowy protest przeciwko szczepionkom