21 lutego, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

EBI inwestuje w modernizację sieci w Polsce i Belgii

EBI inwestuje w modernizację sieci w Polsce i Belgii

EBI inwestuje w modernizację sieci w Polsce i Belgii

Teresa Cerwiska (po lewej) i Paweł Majewski (po prawej). Zdjęcie dzięki uprzejmości Enyi.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosił dwie osobne pożyczki w wysokości 462 mln euro i 190 mln euro odpowiednio dla polskiej ENIA i belgijskiej RESA na modernizację sieci dystrybucyjnej.

Inwestycja o wartości 2 miliardów złotych (462 milionów euro; 499 milionów dolarów) w Polsce wesprze rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej operatora Enia, natomiast inwestycja o wartości 190 milionów euro (205 milionów dolarów) w Belgii pomoże w modernizacji, wzmocnieniu i modernizacji sieci elektroenergetycznej i gazowej w Liège operator. Digitalizuj swoje sieci.

Transformacja polskiej energetyki

Kredyt EBI dla Enei ma na celu poprawę niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, pomoc w transformacji energetycznej Grupy oraz promocję rozwoju odnawialnych źródeł energii w północno-zachodniej Polsce.

Umowa pożyczki ma zostać zawarta w 2023 r., a jej pierwsza transza wyniesie 1 miliard złotych (231 milionów euro; 249 milionów dolarów) i wpisuje się w strategię rozwoju grupy zakładającą transformację polskiego sektora elektroenergetycznego, realizację planów zerowej emisji i rozbudowę infrastruktury dystrybucyjnej w celu dostosowania do rosnącego wzrostu. Rozproszony przemysł energetyczny.

Pavez Majewski, Prezes Enya SA, tak skomentował kredyt modernizacyjny: „Kontynuujemy wielomiliardowe inwestycje w rozbudowę naszego portfela zeroemisyjnych źródeł energii, które w przyszłości mają zapewnić tańszą i bezpieczniejszą dla środowiska energię elektryczną.

„To proces, który wymaga nie tylko czasu, ale także ogromnych środków przeznaczonych na modernizację sieci dystrybucyjnej, która jest podstawą dalszego rozwoju energetyki odnawialnej.

„Środki otrzymane od EBI zostaną wykorzystane na modernizację i budowę sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia, przyłączanie nowych klientów i przyłączanie do sieci nowych mocy wytwórczych energii odnawialnej oraz instalację inteligentnych liczników”.

Finansowanie przez EBI rozwoju sieci dystrybucyjnej Grupy Eni w latach 2023-2025 na terenie województw Polski Północno-Zachodniej: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, toczniowego i kujawsko-pomorskiego.

READ  Ryanair oczekuje wsparcia ze strony polskiego rządu dla ambitnego wzrostu

Inwestycja obejmie lata 2023-2025 i będzie realizowana w północno-zachodniej Polsce, na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, łupuskiego i kujawsko-pomorskiego.

Ciekawość też:
SP Energy Networks rozpoczyna kampanię inwestycyjną o wartości 5,4 miliarda funtów w Szkocji
Europejski plan działania dotyczący sieci elektroenergetycznej: krok we właściwym kierunku, ale czy wystarczający?

Inwestycja mająca na celu ulepszenie belgijskiej sieci energetycznej

Podpisanie umowy kredytowej będzie miało kluczowe znaczenie dla realizacji pierwszej części planu przemysłowego operatora na lata 2023-2026 – podał w komunikacie EBI.

Bank Inwestycyjny Europy przytacza prognozy konsumpcji na poziomie UE i krajowym, a także wskazuje na trendy konsumpcji w kierunku nieuniknionej masowej elektryfikacji wynikającej z rozwoju aktywów czystych technologii, takich jak rury cieplne i pojazdy elektryczne.

Według banku, nie licząc dotacji na projekty, RESA będzie musiała zainwestować do 2050 r. indeks o wartości 820 mln euro (865 mln dolarów).

Oprócz rocznych kopert inwestycyjnych wynoszących około 80 milionów euro (86 milionów dolarów), stanowi to łączną inwestycję o wartości prawie 3 miliardów euro (3,2 miliarda dolarów) w ciągu następnych 25 lat.

Aby częściowo sfinansować program transformacji energetyki przemysłowej na lata 2023-2026, RESA i EBI zawarły umowę pożyczki o wartości 190 mln euro, która zostanie wykorzystana z kopertą w wysokości 60 mln euro (65 mln dolarów) zapewnioną przez DSO. Inwestycje początkowe w sieć elektroenergetyczną.

Będzie się to wiązało głównie ze zwiększeniem mocy instalacji napowietrznych i kabli podziemnych, transformatorów i podstacji oraz wdrożeniem liczników cyfrowych w celu poprawy autonomii sieci.

Wiceprezes EBI Chris Peters powiedział: „EBI, jako Bank Klimatyczny UE, angażuje się w wspieranie projektu REPowerEU mającego na celu poprawę zrównoważonego charakteru sektora energetycznego UE i zmniejszenie zależności energetycznej UE.

„Finansowanie na rzecz RESA programu dotyczącego przemysłu transformacji energetyki odzwierciedla nasze zaangażowanie we wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez rozwój zaawansowanych sieci energetycznych, które są niezbędne w walce ze zmianami klimatycznymi”.

READ  Polskie pieniądze proszą Martineza o koszulkę Messiego

Gill Simon, dyrektor generalny RESA, dodał: „Ta współpraca z EBI, pierwsza dla RESA, pokazuje przede wszystkim wiarygodność naszej firmy, jej zarządzanie i należyte zarządzanie funduszami.

„Wzmocni to naszą zdolność do realizacji naszych celów w zakresie transformacji energetycznej w perspektywie krótkoterminowej i umożliwi bardziej odporne rozwiązania energetyczne, które pomogą nam stawić czoła nowej erze energetycznej w sposób włączający, sprawiedliwy społecznie i ekonomicznie opłacalny”.