26 września, 2023

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Dyrektor generalny SK IE Technology, Kim Cheol-jung, odwiedził zakład produkcji akumulatorów w Polsce, podkreślając znaczenie zapewnienia przewagi konkurencyjnej poprzez kompletną produkcję.

Dyrektor generalny SK IE Technology, Kim Cheol-jung, odwiedził zakład produkcji akumulatorów w Polsce, podkreślając znaczenie zapewnienia przewagi konkurencyjnej poprzez kompletną produkcję.

Dyrektor generalny SK IE Technology, Kim Cheol-jung, odwiedził zakład produkcji akumulatorów w Polsce, podkreślając znaczenie zapewnienia przewagi konkurencyjnej poprzez kompletną produkcję.

Kim Cheol-jung, dyrektor generalny SK IE Technology (dalej SKIET), odwiedził zakład produkcyjny separatora akumulatorów litowo-jonowych (LiBS) firmy w Polsce w dniach 10-13 kwietnia (czasu lokalnego). Po jego wcześniejszych przeprowadzkach do Jeongpyeong (Korea) i Changso (Chiny), jest to jeden z jego kroków mających na celu zapewnienie konkurencyjności biznesowej firmy w odpowiedzi na szybko rosnący popyt na rynku akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

W ramach swojego pierwszego harmonogramu w Polsce, CEO Kim odwiedził pierwszy projekt separatora SKIET w Polsce, którego budowa zakończy się w 2021 roku. Zakład w samej Europie jest w stanie wyprodukować około 340 milionów metrów kwadratowych separatorów rocznie. CEO Kim wdrożył MBWA* (Management with Wonder), kontrolując linie produkcyjne i współpracując z lokalnymi pracownikami.

Odwiedził rozbudowę Zakładów 2, 3 i 4 oraz dokonał przeglądu postępów w budowie. Zakład nr 2 ma wejść w fazę stabilizacji wyposażenia i rozpocząć pilotażową eksploatację w drugiej połowie tego roku. Komercyjna działalność ma rozpocząć się pod koniec tego roku. Trzeci i czwarty zakład są obecnie w fazie zagospodarowania terenu i budowy konstrukcji stalowej, a ich ukończenie planowane jest na 2024 r.

Kiedy Zakład 4 rozpocznie działalność, firma będzie w stanie wyprodukować 1,54 miliarda metrów kwadratowych separatorów, co czyni go największym zakładem produkującym separatory w Europie. Odpowiada to zdolności produkcyjnej separatora wymaganej dla około 2,05 miliona pojazdów elektrycznych.

Kim Seol JungPrezes powiedział podczas wizyty w zakładzie produkcyjnym w Polsce:

Chociaż zakłady w Polsce ukierunkowane są na rynek europejski, mogą odgrywać rolę zapobiegawczą w odpowiedzi na popyt na rynku północnoamerykańskim.

„Musimy mieć kompletne produkty, aby zapewnić sobie przewagę konkurencyjną, w tym stworzyć „inteligentną fabrykę” z technologią automatyzacji”.

Obecnie zakłady produkcyjne firmy SKIET w Polsce wyposażone są w urządzenia pakujące LiBS oraz zautomatyzowane urządzenia do transportu produktów, a w przyszłości planowana jest pełna automatyzacja od procesu produkcyjnego do etapu pakowania i transportu. Firma aktywnie rozwija wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji do przewidywania i diagnozowania problemów w procesie produkcyjnym oraz identyfikowania wad produktów. Oczekuje się, że koszty produkcji znacznie spadną po wprowadzeniu takich technologii.

READ  Niedobór ciężarówek w Wielkiej Brytanii utrzymuje się pomimo apeli do zagranicznych kierowców

Prezes SKIET spotkał się również z samorządowcami w celu omówienia możliwości współpracy. Spotkał się z innymi lokalnymi urzędnikami, Marcinem Basilakiem, Burmistrzem Debrowej Gzymsu, i rozmawiał o tym, że SKIET stanie się wiodącym producentem łuparek w Europie dzięki ciągłej współpracy z lokalnymi partnerami. Wziął również udział w spotkaniu z Januszem Michalakiem, prezesem i dyrektorem generalnym Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), aby wymienić poglądy na temat kilku projektów wsparcia.

„Podstawowa konkurencyjność SKIET, która zadecyduje o jej przyszłym rozwoju, leży w technologii, kosztach, globalnych łańcuchach dostaw i zarządzaniu ESG, a dzięki tym czynnikom firma musi dostarczać swoim klientom zintegrowaną wartość” — powiedział CEO Kim.

„Będziemy nadal czynić starania, aby proaktywnie zabezpieczyć polską bazę produkcyjną, kluczowe przewagi konkurencyjne i stać się kluczowym globalnym hubem SKIET”.

Przegląd najważniejszych wydarzeń:

  • Kim Cheol-jung, CEO SK IE Technology, odwiedził zakłady produkcyjne w Polsce, dokonał inspekcji obiektów oraz spotkał się z lokalnymi władzami.
  • Zakład 1 działający w Polsce do końca 2024 r. Zakład nr. 4 spodziewa się zapewnić największe moce produkcyjne separatorów w Europie, gdy rozpocznie komercyjną działalność.
  • CEO Kim: „Musimy chronić konkurencyjność poprzez obniżanie kosztów produkcji poprzez zautomatyzowane urządzenia, w tym utworzenie inteligentnej fabryki”

Według Najnowsze wiadomości o bateriach kształtujące rynek baterii

Dyrektor generalny SK IE Technology Kim Cheol-jung odwiedził zakład produkcyjny w Polsce i podkreślił znaczenie zapewnienia przewagi konkurencyjnej poprzez kompletną produkcję. kwiecień, 13, 2023