14 czerwca, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Cena detaliczna warzyw w Polsce wzrosła, a spożycie spadło

Cena detaliczna warzyw w Polsce wzrosła, a spożycie spadło

W ubiegłym roku w większości krajów Unii Europejskiej (UE-27) niedawny raport wykazał, że zebrano 63 mln ton wszystkich warzyw. To mniej niż zbiory 65,7 mln ton w poprzednim roku (2021). Spowodowane to było niesprzyjającymi warunkami pogodowymi – niewielką ilością opadów i upałów wiosną i latem. Według agroberichtenbuitenland, Nastąpił znaczny spadek produkcji warzyw u ważnych producentów europejskich, takich jak Włochy i Hiszpania. W tym samym okresie produkcja warzyw w Polsce nieznacznie wzrosła – z 5,6 mln ton do 5,7 mln ton.

Warzywa w Polsce
W 2021 r. łączna powierzchnia uprawy warzyw w Polsce wynosiła 169 500 ha, a w 2022 r. 163 000 ha. Produkcja wszystkich warzyw wyniosła 5,3 mln ton w 2021 r. i 5,4 mln ton w 2022 r. pomimo mniejszej powierzchni. W tych liczbach dominują warzywa gruntowe, które w ubiegłym roku były uprawiane na powierzchni 157,8 tys. ha, a ich zbiory wyniosły 3,85 mln ton.

Warzywa pod pokrywką
W ubiegłym roku uprawiano warzywa na powierzchni 5220 hektarów, a zbiory oszacowano na 1,53 mln ton. W 2022 r. największy udział w tej liczbie miało 1 750 hektarów pomidorów, których produkcja szacowana była na 700 000 ton, czyli o 7% więcej niż w roku poprzednim. Jeśli chodzi o ogórki, w ubiegłym roku zebrano 330 000 ton na powierzchni 970 hektarów, czyli o 8% więcej niż w 2021 roku.

Ceny detaliczne rosną, konsumpcja spada
Ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych w 2022 roku (styczeń-październik) wzrosły o 14,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Ceny detaliczne świeżych i schłodzonych warzyw wzrosły w tym okresie o 9,8%. Jednym z warzyw, które najbardziej zdrożały w sprzedaży detalicznej, były pomidory (wzrost cen o 18,8%), natomiast nieznacznie wzrosły ogórki (o 12,1%).

Wzrost cen detalicznych przyczynił się do spadku spożycia warzyw, grzybów i ich przetworów. Na podstawie danych za I kwartał 2022 r. – spożycie warzyw, grzybów i ich przetworów było wówczas o 7,2% niższe w porównaniu z I kwartałem 2021 r. i wyniosło 12,36 kg na osobę.

READ  Sąd Najwyższy Unii Europejskiej zaczyna przyglądać się kontrowersjom dotyczącym mechanizmu rządzącego prawem węgierskim i polskim

Źródło: agroberichtenbuitenland.nl