28 września, 2023

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Akcjonariusze PGNiG w Polsce wyrażają zgodę na przejęcie przez PKN Orlen

Akcjonariusze PGNiG w Polsce wyrażają zgodę na przejęcie przez PKN Orlen

Polska dąży do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenia możliwości w sektorach ropy, gazu i energii elektrycznej oraz budowy globalnego gracza, który będzie wspierał odchodzenie kraju od paliw kopalnych.

Akcjonariusze posiadający co najmniej dwie trzecie akcji PGNiG muszą poprzeć warunki połączenia, aby je zatwierdzić. Prawie wszystkie głosy były za, wyniki głosowania pokazały. Akcjonariusze Orlenu poparli fuzję w zeszłym miesiącu.

„(Fuzja) zwiększy bufor bilansowy w warunkach dużego popytu na kapitał obrotowy ze względu na wyższe ceny gazu” – powiedział agencji Reuters analityk Trigon TM Michael Kozak.

„Biorąc pod uwagę wielkość grupy, udział skarbu państwa i starania komitetów kapitału państwowego o obniżenie kosztów, nie zaakceptowałbym dalszych konsolidacji” – dodał.

Transakcja podlega ostatecznemu zatwierdzeniu przez polski regulator antymonopolowy, który wstępnie zezwolił na przejęcie pod warunkiem zbycia przez podmiot powstały w wyniku połączenia Gas Storage Poland, spółki zależnej PGNiG, obsługującej magazyny gazu w Polsce. Zbycie ma nastąpić w ciągu roku od fuzji.

Na początku tego roku Orlen połączył siły z mniejszym rywalem, Grupą Lotos, przy budowie największej zintegrowanej rafinerii ropy naftowej w Europie Środkowej.

(Sprawozdawczość Anny Gober, Alana Charlisha i Marka Streleckiego; Redakcja Davida Evansa)

READ  Polska obiecuje, że węgiel pozostanie otwarty pomimo 500 500 000 kar ETS dziennie